Giải đáp thắc mắc

  • Tùy thuộc vào nội dung yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể trả lời qua điện thoại thay vì Email
  • Ngày nghỉ cố định Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, trong thời gian này chúng tôi không thể trả lời bạn
  • Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi kịp thời nội dung yêu cầu của bạn, nhưng phụ thuộc vào nội dung câu hỏi chúng tôi sẽ mất thời gian để trả lời
  • Chúng tôi có thể không trả lời tùy thuộc vào nội dung yêu cầu của bạn
  • Email được gửi đến địa chỉ cá nhân của khách hàng. Vui lòng không chuyển hướng hoặc sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ nội dung của Email

    ↑Nút này là nút gửi thông tin Hãy kiểm tra có sai xót gì không rồi nhấn nút để gửi thông tin Trường hợp có sai xót không thể gửi được