Doanh nghiệp Trang đăng kí tuyển dụng

Đăng ký ở đây và chờ liên lạc. Đăng ký và hỗ trợ việc làm miến phí
Bạn muốn làm việc trong môi trường tốt hơn ở Nhật Bản, Hãy đăng ký từ trang tuyển dụng của chúng tôi. Bằng những kinh nghiệm và thành tích từ trước đến nay JOB PRESENT hứa sẽ hỗ trợ bạn trong công việc cũng như đời sống riêng tư

Sau khi ký hợp đồng lao động và trước khi xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện cư trú hoặc trước khi xin phép thay đổi tình trạng cư trú, điều kiện làm việc, hoạt động, thủ tục nhập cư, có hoặc không có tiền đặt cọc, v.v. sẽ được giải thích trực tiếp hoặc qua điện thoại.

• Đón tại sân bay và văn phòng hoặc nhà ở khi vào Nhật Bản.
• Đón và đưa bạn đến trạm kiểm soát an ninh sân bay khi bạn trở về.

• Trở thành người bảo lãnh, cung cấp nhà ở của công ty, v.v.
• Hướng dẫn thủ tục mở tài khoản ngân hàng, v.v … Hướng dẫn hợp đồng điện thoại di động và hợp đồng điện nước, v.v ….

• Giải thích các quy tắc ứng xử của Nhật Bản, cách sử dụng phương tiện công cộng, thông tin liên lạc, ứng phó thảm họa, v.v. để cuộc sống được thuận lợi.

• Bao gồm các thủ tục cư trú, an sinh xã hội, thuế, v.v. tùy theo sự Bắt buộc.

• Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp học tiếng Nhật, cung cấp thông tin về các tài liệu học tiếng Nhật, v.v.

• Tư vấn, khiếu nại tại nơi làm việc và cuộc sống bằng ngôn ngữ mà người nước ngoài hoàn toàn có thể hiểu, tư vấn nội dung và hướng dẫn Bắt buộc v.v.

• Hướng dẫn, hỗ trợ tham gia các sự kiện như hiệp hội giao lưu dân cư, lễ hội địa phương v.v.

• Cung cấp thông tin về các thủ tục hành chính Bắt buộc và cấp phép nghỉ có lương cho các hoạt động tìm kiếm việc làm, giúp tìm kiếm sự thay đổi công việc trong trường hợp hủy bỏ hợp đồng lao động do phía công ty tiếp nhận, v.v.

• Người quản lý có trách nhiệm gặp gỡ định kì và giám sát các bạn (ít nhất ba tháng một lần) và báo cáo mọi vi phạm về tiêu chuẩn lao động.

Hướng dẫn đăng ký cho người lao động

Có 「Hướng dẫn đăng ký cho người lao động」 ứng với từng ngôn ngữ
Vui lòng chọn một ngôn ngữ và đăng ký theo hướng dẫn

Người lao động đăng ký tìm việc