Chính sách bảo mật

JOB PRESENT (bên dưới gọi là “công ty chúng tôi”) thì, trong các dịch vụ được cung cấp trên website (bên dưới gọi là “dịch vụ”) về việc sử dụng thông tin người dùng được quy định như chính sách bảo mật bên dưới (bên dưới gọi là chính sách này).

Điều 1 (Thông tin cá nhân)

“Thông tin cá nhân” có nghĩa là những “thông tin cá nhân” được nhắc đến trong luật bảo hộ thông tin cá nhân là thông tin liên quan đến cá nhân còn tồn tại, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ liên lạc. Và những thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể từ thông tin đó, chẳng hạn như những dữ liệu liên quan tới dung mạo, vân tay, giọng nói, số thẻ bảo hiểm y tế, v.v.. (thông tin nhận dạng cá nhân).

Điều 2 (Phương pháp thu thập thông tin cá nhân)

Công ty chúng tôi sẽ hỏi thông tin cá nhân như là: tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số bằng lái xe, vv… vào thời điểm người dùng đăng ký sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập thông tin từ đối tác của công ty chúng tôi (bao gồm nhà cung cấp thông tin, nhà quảng cáo, điểm đến phân phối quảng cáo, v.v. Phía dưới gọi là đối tác) những thông tin liên quan đến quyết toán, ghi chép giao dịch bao gồm cả những thông tin người dùng đã thực hiện giữa người dùng và đối tác.

Điều 3 (Mục đích sử dụng, thu thập thông tin cá nhân)

Dưới đây là mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân của công ty chúng tôi

 1. Để cung cấp và vận hành các dịch vụ của công ty chúng tôi.
 2. Để trả lời các câu hỏi từ người dùng (bao gồm cả việc xác nhận danh tính)
 3. Để gửi cho người dùng các thông tin mới, các thay đổi của những dịch vụ mà người dùng đang sử dụng, khuyến mãi và các mail hướng dẫn các dịch vụ khác mà công ty chúng tôi cung cấp
 4. Để liên lạc khi cần thiết, khi bảo trì hay khi có những thông báo quan trọng.
 5. Để xác định người dùng có ý định sử dụng dịch vụ không thích hợp, sai mục đích hay khi người dùng vi phạm điều khoản sử dụng thì chúng tôi sẽ từ chối sử dụng đó.
 6. Giúp người dùng xem tình hình sử dụng, thay đổi hay xóa bỏ thông tin đăng ký của bản thân
 7. Để thanh toán số tiền sử dụng với người dùng trong các dịch vụ có phí.
 8. Mục đích kèm theo những mục đích sử dụng ở trên.
Điều 4 (Thay đổi mục đích sử dụng)
 1. Công ty chúng tôi sẽ thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong trường hợp được công nhận là hợp lý và có liên quan tới mục đích sử dụng trước
 2. Trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng thì chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp cho người dùng hoặc công khai trên website theo phương pháp đã được quy định của công ty chúng tôi.
Điều 5 (Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3)
 1. Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thư 3 khi không được sự đồng ý trước của người dùng ngoại trừ các trường hợp sau. Ngoại trừ những trường hợp được sự cho phép của luật Bảo vệ thông tin cá nhân và các pháp lệnh khác.
  1. Khi cần thiết để bảo về tính mạng, thân thể, tài sản mà khó có được sự đồng ý của chính chủ.
  2. Khi đặc biệt cần thiết để phát triển cộng đồng hoặc thúc đẩy sự nuôi dưỡng toàn diện trẻ nhỏ mà khó có được sự đồng ý của chính chủ.
  3. Trong trường hợp cần thiết cho một cơ quan quốc gia hoặc tổ chức công cộng địa phương hay một người được ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và việc có được sự đồng ý của chính chủ có khả năng sẽ gây tổn hại cho hiệu suất công việc đó
  4. Khi sự việc đã được thông cáo hoặc công bố và công ty chúng tối đã thông báo đến Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân.
   1. Bao gồm cả việc cung cấp mục đích sử dụng cho bên thứ 3.
   2. Hạng mục dữ liệu được cung cấp cho bên thứ 3.
   3. Phương pháp hay cách thức cung cấp cho bên thứ 3.
   4. Ngừng cung cấp cho bên thứ 3 thông tin cá nhân khi có yêu cầu của chính chủ.
   5. Phương pháp tiếp nhận yêu cầu của chính chủ.
 2. Bất kể các quy định bên trên, trong các trường hợp sau đây, nhà cung cấp các thông tin liên quan không phải là bên thứ ba.
  1. Khi chúng tôi ủy thác tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng
  2. Khi thông tin cá nhân được cung cấp liên quan đến kế nhiệm kinh doanh do sáp nhập hoặc lý do khác
  3. Khi thông tin cá nhân được sử dụng chung với một người cụ thể, để có hiệu lực đó, các mục thông tin cá nhân được sử dụng chung, phạm vi của những người sử dụng chung, mục đích sử dụng của người đó và tên của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân được thông báo trước cho người dùng hoặc được đặt ở trạng thái mà người đó có thể dễ dàng biết
Điều 6 (Tiết lộ thông tin cá nhân)
 1. Công ty chúng tôi khi có yêu cầu công khai thông tin cá nhân từ đương sự thì chúng tôi sẽ lập tức cung cấp cho người dùng mà không chậm trễ.
  Tuy nhiên, nếu một trong những điều sau đây áp dụng cho việc tiết lộ, tất cả hoặc một phần thông tin có thể không được tiết lộ. Nếu quyết định được đưa ra không tiết lộ, chúng tôi sẽ thông báo mà không chậm trễ. Ngoài ra, cứ mỗi lần cung cấp thông tin cá nhân chúng tôi sẽ tính phí là 1000 yên.

  1. Khi có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, cơ thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của đương sự hoặc bên thứ ba.
  2. Khi có nguy cơ cản trở đáng kể đến việc thực hiện đúng đắn hoạt động kinh doanh của chúng tôi
  3. Các trường hợp vi phạm pháp luật khác
 2. Bất kể các quy định bên trên, về thông tin ngoài những thông tin cá nhân như là tiểu sử, thông tin đặc trưng về nguyên tắc sẽ không được tiết lộ.
Điều 7 (Sửa đổi và xóa thông tin cá nhân)
 1. Nếu thông tin cá nhân của người dùng là thông tin không chính xác, chúng tôi sẽ yêu cầu sửa đổi, thêm hoặc xóa thông tin cá nhân (sau đây gọi là sửa lỗi)
 2. Trường hợp công ty chúng tôi tiếp nhận yêu cầu từ phía người dùng và nhận thấy cần thiết để đáp ứng yêu cầu đó thì chúng tôi sẽ lập tức tiến hành sửa đổi thông tin cá nhân tương ứng mà không chậm trễ.
 3. Trường hợp công ty chúng tôi tiến hành sửa đổi dựa trên quy định bên trên hoặc là khi quyết định không tiến hành sửa đổi thì chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng mà không chậm trễ.
Điều 8 (Đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân)
 1. Công ty chúng tôi sẽ tiến hành những điều tra cần thiết mà không chậm trễ trong các trường hợp được yêu cầu xóa bỏ hay đình chỉ sử dụng (bên dưới gọi là đình chỉ sử dụng) do những lí do bị sử dụng thông tin cá nhân vượt qua mục đích sử dụng, hoặc việc thu thập thông tin cá nhân thông qua các thủ đoạn bất chính.
 2. Chúng tôi sẽ tiến hành đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân tương ứng mà không chậm trễ mà không trong các trường hợp nhận thấy cần thiết ứng với nhứng yêu cầu đó theo kết quả điều tra bên trên.
 3. Công ty chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng mà không chậm trễ trong trường hợp tiến hành đình chỉ sử dụng theo quy định bên trên hay khi có quyết định không tiến hành đình chỉ sử dụng.
 4. Bất kể quy định ở hai mục trước, nếu có một khoản chi phí lớn cho việc đình chỉ sử dụng, hoặc các trường hợp rất khó để đình chỉ việc sử dụng, v.v. Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng chúng tôi sẽ có phương án thay thế khác.
Điều 9 (Thay đổi chính sách bảo mật)
 1. Nội dung của chính sách này có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho người dùng, ngoại trừ các quy định về vấn đề khác được quy định trong chính sách khác.
 2. Trừ khi có quy định khác của chúng tôi, chính sách quyền riêng tư sau khi được sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng trên trang web chính.
Điều 10 (Thông tin liên hệ và trao đổi)

Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ với văn phòng sau.

Địa chỉ: 〒377-0031 Gunma ken Shibukawa-shi Akutsu 50 − 1
Tên công ty: Job present
Người phụ trách: Kaneko Hajime
Số điện thoại:
Địa chỉ Email: